TENGU Chlorine Free 18.0 Gram 1 m x 61 m

Eski belgelerin restorasyonunda, hat, resim ve kabartmaların korunmasında kullanılır. Genel olarak kağıt, klor ile ağartılır ve kağıtta kalan çok az miktarda klor, zamanla solmaya, renginin atmasına ve bozulmasına neden olur. “Klorsuz” tengumuz, klor veya floresan boyalar kullanılmadan kendi orijinal yöntemimizle ağartılmıştır. Malzemenin tekrar tekrar durulanmasıyla, zayıf bir alkali çözelti ile bozulmaya neden olan safsızlıkları giderir. Ağartma ile renklerin kağıt üzerinde öne çıkma yeteneği artırılır. Bu kağıt, önemli kayıtların uzun süreli saklanması ve güçlendirme çalışmalarının restorasyonu için uygundur.