Yazılım Hizmetleri

Yazılım hizmetleri, kütüphaneler, arşivler ve belge yönetimi kuruluşları için özel olarak tasarlanmış yazılımların geliştirilmesi, özelleştirilmesi, uygulanması ve bakımını içerir. Bu yazılımlar, belgelerin kataloglanması, saklanması, erişimi ve dijital koleksiyonların yönetimi gibi çeşitli arşiv ve kütüphane işlemlerini kolaylaştırır.

  • Kütüphane Otomasyon Yazılımı: Kütüphaneler için kataloglama, envanter yönetimi, ödünç verme işlemleri ve kullanıcı yönetimi gibi işlevleri sağlayan yazılımlar.
  • Dijital Kütüphane Yazılımları: Elektronik kitaplar, makaleler, dergiler ve diğer dijital kaynakların depolanması ve erişimi için kullanılan yazılımlar.
  • Arşiv Yönetim Yazılımları: Arşivlerin belgeleri düzenlemesi, kataloglaması, envanter yönetimi ve erişimi için özel olarak tasarlanmış yazılımlar.
  • Belge Yönetimi Yazılımları: Belgelerin kaydedilmesi, düzenlenmesi ve erişimi için kurum içi kullanım amaçlı yazılımlar.
  • Dijital Arşiv Yazılımları: Tarihî ve kültürel materyallerin dijitalleştirilmesi, korunması ve erişimi için kullanılan yazılımlar.
  • Koleksiyon Yönetimi Yazılımları: Sanat galerileri, müzeler ve özel koleksiyon sahipleri için eserlerin yönetimi ve sergilenmesi için yazılım hizmetleri.
  • Bibliyometrik ve Veri Analizi Yazılımları: Araştırma ve bilimsel verilerin analizi ve raporlaması için yazılım çözümleri.
  • Koruma ve Restorasyon Yazılımları: Hasar gören veya tarihî eserlerin restore edilmesi için kullanılan yazılımlar.
  • Arşiv ve Kütüphane Web Sitesi Tasarımı: Kataloglama, erişim ve bilgi paylaşımı için kullanıcı dostu web sitelerinin tasarımı ve geliştirilmesi.
  • Belge Gönderme ve İnterlibray Ödünç Verme Yazılımları: Kütüphanelerin diğer kurumlarla belge paylaşımı ve ödünç verme işlemleri için kullanılan yazılımlar.