DİJİTAL ARŞİVLEME HİZMETLERİ

Profesyonel hizmet hizmetleri, belgeleri, kaynakları ve diğer sayısal bilgi türlerini korumak, korumak, erişebilmek ve stoklayabilmek için kullanılmaktadır. Bu hizmetler, arşivlerin geleneksel formata veya sayısal formata dönüştürülmesini ve verilerin uzun vadede korunmasını içerir.

  •  Belgelerin Taranması ve Sayısallaştırılması: Fiziksel belgelerin taranması ve dijital formata dönüştürülmesi. Bu hizmet, geleneksel kağıt belgelerin dijital arşivlere entegrasyonunu sağlar.
  • Veri Madenciliği ve Dijital İşleme: Dijital belgelerin içeriğini analiz etmek, kategorize etmek ve indekslemek için metin madenciliği ve dijital işleme tekniklerinin kullanılması.
  • Veri Depolama ve Yedekleme: Dijital verilerin güvenli bir şekilde depolanması ve yedeklenmesi. Bu, veri kaybını önlemek ve erişilebilirliği sağlamak açısından önemlidir.
  • Dijital Arşiv Yönetimi: Dijital belgelerin düzenlenmesi, kataloglanması ve erişim kontrolü.
  • Dijital Kimlik Doğrulama ve Güvenlik: Dijital belgelerin güvenliğinin sağlanması için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sistemlerinin oluşturulması.
  • Dijital Arşiv Stratejisi ve Planlama: Dijital arşivlerin oluşturulması ve sürdürülmesine yönelik strateji oluşturma, politika geliştirme ve planlama hizmetleri.
  • Uzun Süreli Muhafaza ve Muhafaza: Dijital belgelerin uzun vadeli muhafaza ve muhafaza stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması.
  • Erişim Hizmetleri: Kullanıcıların dijital arşivlere erişmesine yönelik arayüzlerin oluşturulması ve erişim hizmetlerinin sağlanması.
  • Eğitim ve Danışmanlık: Kurum veya kuruluşlara dijital arşiv yönetimi konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerine erişim sağlanması.
  • Belge Saklama Standartlarına ve Uyumluluğu: Dijital arşivlerin uluslararası standart ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak.