Filmoplast P-90

Filmoplast P – 90  Kağıt onarmak için kullanılır.