1. Kütüphane Otomasyon Sistemi: Kütüphaneler için özel olarak tasarlanmış yazılım ve sistemlerin kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi. Bu sistemler, kütüphane kaynaklarının kataloglanması, envanter yönetimi, ödünç verme ve iade işlemleri, kullanıcı yönetimi gibi işlevleri kolaylaştırır.
  2. Dijital Kütüphane Hizmetleri: Elektronik kitaplar, dergiler, makaleler ve diğer dijital kaynakların yönetimi ve erişiminin sağlanması. Bu hizmetler, kullanıcıların çevrimiçi olarak bilgiye erişmelerine olanak tanır.

  3. Koleksiyon Geliştirme ve Yönetimi: Kütüphane koleksiyonlarının geliştirilmesi, güncellenmesi ve özelleştirilmesi. Bu, kütüphane kaynaklarının ihtiyaçları ve kullanıcı taleplerine uygun hale getirilmesini içerir.

  4. Kütüphane Yönetim Danışmanlığı: Kütüphane yönetimini iyileştirmek ve en iyi uygulamaları benimsemek için danışmanlık hizmetleri.

  5. Kullanıcı Eğitimi ve Erişim Hizmetleri: Kullanıcılara bilgi becerileri eğitimi verilmesi ve bilgi kaynaklarına erişim konusunda yardımcı olunması.

  6. Arşiv ve Belge Yönetimi: Kurumların veya organizasyonların tarihî belgelerinin ve arşivlerinin düzenlenmesi, korunması ve erişilebilir kılınması.

  7. Bibliyometri ve Bilimsel İnceleme: Araştırmacılara, yazarlara ve bilim insanlarına akademik kaynakların bibliyometrik analizleri ve bilimsel incelemeleri sunan hizmetler.

  8. Müze ve Özel Koleksiyon Yönetimi: Müzelerin ve özel koleksiyon sahiplerinin envanter yönetimi ve sergileme hizmetleri.

  9. Veri Dijitalleştirme ve Koruma: Tarihî belgelerin, fotoğrafların ve kaynakların dijitalleştirilmesi ve korunması.

  10. Kütüphane Teknolojisi ve Altyapı Yönetimi: Kütüphane ağları, donanım ve yazılım altyapılarının yönetimi ve güncellenmesi.