Danışmanlık Hizmetleri

Dijital arşiv hizmetleri, belgelerin, kaynakların ve diğer türdeki dijital bilgilerin korunması, yönetilmesi, erişilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde depolanması için sunulan profesyonel hizmetlerdir. Bu hizmetler, arşivlerin geleneksel fiziksel formatından dijital formata dönüşümünü ve dijital verilerin uzun vadeli saklanmasını içerir.

  • Arşiv Stratejisi ve Politika Geliştirme: Kurumlar için özel arşiv stratejileri ve politikaların oluşturulması. Bu, arşiv süreçlerini yönlendiren bir çerçeve sunar.

  • Arşiv İncelemesi ve Değerlendirmesi: Kurumların mevcut arşiv süreçlerinin, uygulamalarının ve altyapısının incelenmesi ve değerlendirilmesi. Bu, eksiklikleri tanımlamak ve iyileştirmeler önermek için kullanılır.

  • Belge Kataloglama ve Düzenleme: Belgelerin sistematik olarak kataloglanması ve düzenlenmesi için süreçlerin ve en iyi uygulamaların geliştirilmesi.

  • Dijital Arşiv Stratejisi: Kurumların dijital belgeleri etkili bir şekilde yönetmeleri için stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması.

  • Yasal Uyumluluk: Arşivleme süreçlerinin yerel ve ulusal yasal gereksinimlere uygunluğunun sağlanması.

  • Eğitim ve Personel Geliştirme: Kurum içi personelin arşiv süreçlerini daha iyi anlaması ve yönetmesi için eğitim hizmetleri.

  • Belge  Koruma: Değerli belgelerin ve tarihî kaynakların korunması ve restorasyonu için gereken yöntemlerin ve malzemelerin belirlenmesi.

  • Arşiv Depolama ve Altyapı Yönetimi: Arşiv materyallerinin saklanması ve fiziksel altyapının geliştirilmesi veya iyileştirilmesi.

  • Arşiv Yazılımı ve Teknolojisi: Arşivleme yazılımı seçimi, kurulumu ve yönetimi ile ilgili danışmanlık.